Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s và bước sóng 34 cm. Tần số

29/12/2020 344

Câu Hỏi:
Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s và bước sóng 34 cm. Tần số của sóng âm này là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s và bước sóng 34 cm. Tần số của sóng âm này là 1000 Hz.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X