Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền

29/12/2020 240

Câu Hỏi:
Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số r2/r1 bằng:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Tỉ số r2/r1 bằng 2.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X