Nguồn âm điểm phát ra âm với công suất P thì mức cường độ âm tại điểm M cách

29/12/2020 64

Câu Hỏi:
Nguồn âm điểm phát ra âm với công suất P thì mức cường độ âm tại điểm M cách nguồn một khoảng r là L. Nếu công suất của nguồn âm là 10P thì mức cường độ âm tại M là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Nếu công suất của nguồn âm là 10P thì mức cường độ âm tại M là L+1B.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X