Hai nguồn âm giống nhau được đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng AB = L =

29/12/2020 31

Câu Hỏi:
Hai nguồn âm giống nhau được đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng AB = L = 2 m, phát cùng một âm đơn, cùng tần số 1500 Hz. Vận tốc truyền âm trong không khí là v = 340 m/s. Gọi I là trung điểm của AB, điểm O trên đường trung trực AB sao cho D = OI = 45 m. Từ O vẽ đường Ox song song với AB. Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe thấy âm nhỏ nhất. Giả thiết $λ << L; L << d.$
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe thấy âm nhỏ nhất là 5,1 m.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X