Hướng chủ yếu trong công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ không phải

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hướng chủ yếu trong công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ không phải là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hướng chủ yếu trong công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ không phải là tiếp tục đẩy mạnh các ngành thương mại, du lịch

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X