Hoà tan 6,2g natri oxit vào 193,8g nước thì được dung dịch A. Nồng độ phần trăm

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 10/12/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hoà tan 6,2g natri oxit vào 193,8g nước thì được dung dịch A. Nồng độ phần trăm của dung dịch A là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hoà tan 6,2g natri oxit vào 193,8g nước thì được dung dịch A. Nồng độ phần trăm của dung dịch A là 4%

Số mol $Na _{2} O =6,2: 62=0,1 mol$

$Na _{2} O + H _{2} O \rightarrow 2 NaOH$

$0,1 \quad \rightarrow \quad 0,2 \quad mol$

$C \%( A )=\frac{m_{c t}}{m_{ dd }} \cdot 100 \%$

$\quad=\frac{m_{N a O H}}{m_{N a_{2}} 0^{+} m_{H_{2}} 0} \cdot 100 \%$

$\quad=\frac{0,2 \cdot 40}{6,2+193,8} \cdot 100 \%$

$\quad=4 \%$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 9 mới nhất

X