Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là: K2O

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 20/10/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong các chất đã cho, chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là K2O

$K _{2} O + H _{2} O \rightarrow 2 KOH$

Xem thêm lý thuyết chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 9 mới nhất

X