Trắc nghiệm Hóa 9 bài 22 : Luyện tập chương 2: Kim loại

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bài 22 - Luyện tập chương 2: Kim loại có đáp án.

Câu 1. Trong các kim loại sau đây, kim loại dẫn điện tốt nhất là:
Câu 2. Trong các kim loại sau đây, kim loại dẻo nhất là:
Câu 3. Để làm sạch mẫu chì bị lẫn kẽm, ngươì ta ngâm mẫu chì này vào một lượng dư dung dịch:
Câu 4. Dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất là CuCl2 có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch FeCl2 trên:
Câu 5. Kim loại vừa tác dụng với dd HCl vừa tác dụng được với dung dịch KOH:
Câu 6. Các kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hiđro:
Câu 7. Khi thả một cây đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO4 loãng, có hiện tượng sau:
Câu 8. Hoà tan hết 2,3g Na kim loại vào 97,8g nước thu được dung dịch có nồng độ:
Câu 9. Cho 4,6 g một kim loại M (hoá trị I) phản ứng với khí clo tạo thành 11,7g muối. M là kim loại nào sau đây:
Câu 10. Nhúng một lá sắt vào dung dịch đồng sunfat sau một thời gian lấy lá sắt ra khỏi dung dịch cân lại thấy nặng hơn ban đầu 0,2g. Khối lượng đồng bám vào lá sắt là:
Câu 11. Hoà tan 9 g hợp kim nhôm – magiê vào dung dịch H2SO4 dư thu được 10,08 lít khí H2 (đktc). Thành phần % khối lượng của Al và Mg trong hợp kim lần lượt là:
Câu 12. Cho 22,4g Fe tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch H2SO4 loãng. Nồng độ % của dung dịch axít đã phản ứng là:
Câu 13. Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần:
Câu 14. Có 3 lọ đựng 3 chất riêng biệt Mg, Al, Al2O3 để nhận biết chất rắn trong từng lọ chỉ dùng 1 thuốc thử là:
Câu 15. Cho một lá Fe vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy lá sắt ra, khối lượng dung dịch thay đổi như thế nào?

đáp án Trắc nghiệm Hóa 9 bài 22 : Luyện tập chương 2: Kim loại

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 9C
Câu 2DCâu 10B
Câu 3BCâu 11C
Câu 4BCâu 12C
Câu 5DCâu 13C
Câu 6ACâu 14C
Câu 7DCâu 15B
Câu 8B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X