Trắc nghiệm Hóa 9 bài 24 : Ôn tập học kì 1

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bài 24 - Ôn tập học kì 1 có đáp án.

Câu 1. Axit làm quỳ tím chuyển sang màu
Câu 2. Bazơ nào sau đây không tan trong nước.
Câu 3. Cho 5,6g sắt vào dung dịch đồng sunfat dư. Khối lượng đồng thu được là:
Câu 4. Có các chất đựng riêng biệt trong mỗi ống nghiệm sau đây: Al, Fe, CuO, FeSO4, H2SO4. Lần lượt cho dung dịch NaOH vào mỗi ống nghiệm trên. Dung dịch NaOH phản ứng với:
Câu 5. Kim loại X có những tính chất hóa học sau:
- Phản ứng với oxi khi nung nóng.
- Phản ứng với dung dịch AgNO3
- Phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí H2 và muối của kim loại hóa trị II.
Kim loại X là:
Câu 6. Dãy chất gồm các oxit bazơ là:
Câu 7. Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, để làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với:
Câu 8. Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit là:
Câu 9. Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng chất kết tủa thu được là:
Câu 10. Nhóm chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra chất kết tủa màu trắng:
Câu 11. Dung dịch A có pH ‹ 7 và tạo ra kết tủa khi tác dụng với dung dịch Bari nitrat Ba(NO3)2. Chất A là:

đáp án Trắc nghiệm Hóa 9 bài 24 : Ôn tập học kì 1

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 7A
Câu 2DCâu 8A
Câu 3ACâu 9A
Câu 4ACâu 10C
Câu 5BCâu 11C
Câu 6B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X