Dãy oxit tác dụng với dung dịch NaOH:

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 20/10/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Dãy oxit tác dụng với dung dịch NaOH:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

CO2, SO2, P2O5, SO3 là dãy oxit tác dụng với dung dịch NaOH.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 9 mới nhất

X