Trắc nghiệm Hóa 9 bài 21 : Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bài 21 - Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn có đáp án.

Câu 1. Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng
Câu 2. Biện pháp nào sau đây làm kim loại bị ăn mòn nhanh ?
Câu 3. Đồ vật làm bằng kim loại không bị gỉ nếu
Câu 4. Nhôm không bị ăn mòn trong môi trường
Câu 5. Natri là kim loại hoạt động mạnh, bị ăn mòn rất nhanh. Để natri không bị ăn mòn người ta ngâm natri trong
Câu 6. Những vật bằng gang, bị ăn mòn trong tự nhiên tạo thành lớp gỉ sắt có màu nâu đỏ đó là
Câu 7. Đinh sắt bị ăn mòn nhanh trong môi trường
Câu 8. Khí nào trong khí quyển không gây ra sự ăn mòn kim loại?

đáp án Trắc nghiệm Hóa 9 bài 21 : Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 5B
Câu 2DCâu 6B
Câu 3CCâu 7D
Câu 4CCâu 8D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X