Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 20/10/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho 2,24 lít $CO _{2}$ (đktc) tác dụng với dung dịch $Ba ( OH )_{2}$ dư. Khối lượng chất kết tủa thu được là :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch Ba(OH )2 dư. Khối lượng chất kết tủa thu được là 19,7g

Số mol $CO _{2}=2,24: 22,4=0,1 mol$

$CO _{2}+ Ba ( OH )_{2 dư } \rightarrow BaCO _{3} \downarrow+ H _{2} O$

$0,1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \quad \rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ 0,1 mol$

$\rightarrow m_{\downarrow}=0,1.197=19,7$ gam.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 9 mới nhất

X