Đối với Trung Quốc, sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10/1949) có ý nghĩa

Xuất bản: 15/11/2021 - Cập nhật: 27/12/2021 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Đối với Trung Quốc, sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10/1949) có ý nghĩa như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đối với Trung Quốc, sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10/1949) có ý nghĩa : đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X