Điểm nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điểm nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Vị trí địa lý của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc không cho phép vùng có thế mạnh về rừng nhiều như các vùng khác.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X