Đâu không phải thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đâu không phải thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Vị trí cửa ngõ quan trọng thông ra biển của các tỉnh Tây Nguyên và Nam Lào không phải là thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X