Có thế mạnh về nguồn lao động với số lượng lớn, chất lượng cao là điểm giống

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Có thế mạnh về nguồn lao động với số lượng lớn, chất lượng cao là điểm giống nhau của

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Có thế mạnh về nguồn lao động với số lượng lớn, chất lượng cao là điểm giống nhau của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X