Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã ảnh hưởng như thế nào đến các

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã ảnh hưởng như thế nào đến các nước thuộc địa và phụ thuộc trong đó có Việt Nam?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã ảnh hưởng đến các nước thuộc địa và phụ thuộc trong đó có Việt Nam là nhân dân các nước phụ thuộc phải gánh hậu quả của chính quốc

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X