Cho đa thức A=dfrac13x2y3+y6+x5y8 đơn thức B = 2x . Không làm tính chia, hãy xét

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Cho đa thức ${A}=\dfrac{1}{3}{x}^2{y}^3+{y}^6+{x}^5{y}^8$ đơn thức B = 2x . Không làm tính chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đơn thức B hay không?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hạng tử ${y}^6$ của đa thức A không chia hết cho đơn thức B = 2x.
Do đó, đa thức A không chia hết cho đơn thức B
Chọn đáp án A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X