Cho các dung dịch HCl, H2SO4 và CH3COOH có cùng giá trị pH.

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 04/11/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho các dung dịch HCl, H2SO4 và CH3COOH có cùng giá trị pH. Sự sắp xếp nào sau đây đúng với giá trị nồng độ mol của các dung dịch trên ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cho các dung dịch HCl, H2SO4 và CH3COOH có cùng giá trị pH. Sự sắp xếp nào sau đây đúng với giá trị nồng độ mol của các dung dịch như sau: H2SO4 < HCl < CH3COOH

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X