Chỉ dùng quỳ tím , có thể nhận biết ba dung dịch riêng biệt nào sau đây ?

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 04/11/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chỉ dùng quỳ tím , có thể nhận biết ba dung dịch riêng biệt nào sau đây ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chỉ dùng quỳ tím , có thể nhận biết ba dung dịch riêng biệt là HCl, NaNO3, Ba(OH)2.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X