Trộn V1 lít dung dịch H2SO4 có pH = 3 với 2 lít dung dịch NaOH có pH = 12, thu

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 20/08/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trộn V1 lít dung dịch H2SO4 có pH = 3 với 2 lít dung dịch NaOH có pH = 12, thu được dung dịch mới cố pH = 4. Tỉ số V1 : V2 có giá trị là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trộn V1 lít dung dịch H2SO4 có pH = 3 với 2 lít dung dịch NaOH có pH = 12, thu được dung dịch mới cố pH = 4. Tỉ số V1 : V2 có giá trị là 101/9

Ban đầu nH+ = 0,001.V1; nOH- = 0,01.V2

Dung dịch sau có: $pH =4 \Rightarrow \frac{0,001 \cdot V_{1}-0,01 \cdot V_{2}}{V_{1}+V_{2}} \frac{0,001 \cdot V_{1}-0,01 \cdot V_{2}}{V_{1}+V_{2}}=0,0001$

⇒ V1 : V2 = 101/9

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X