Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ

Xuất bản ngày 28/05/2020 - Tác giả:

Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ? Oxit nào tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ?

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

A. CO₂

B. Na₂O

C. SO₂

D. P₂O₅.

Tương tự: 

Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ?

A. K₂O

B. CuO

C. CO

D. SO₂.

Đáp án

Câu 1. B

Na₂O + H₂O → 2NaOH

Câu 2. A

K₂O + H₂O → 2KOH

Để trả lời được các câu hỏi liên quan tới chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ thì các em cần ghi nhớ các kiến thức sau:

Lý thuyết cần ghi nhớ:

- Oxit bazơ: là những oxit tác dụng với axit tạo thành muối và nước

- Một số oxit bazơ tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là: Na₂O, CaO, K₂O, BaO tạo ra bazơ tan tương ứng

Na₂O + H₂O → 2NaOH

CaO + H₂O → Ca(OH)₂

K₂O + H₂O → 2KOH

BaO + H₂O → Ba(OH)₂

- Chỉ có các Oxit bazơ của kim loại kiềm (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) và kiềm thổ (Ca, Sr, Ba, Ra) ngoại trừ Be và Mg kết hợp với nước sẽ tạo thành baz

Câu hỏi liên quan:

1. Chất khí nào khi tan trong nước tạo thành dung dịch bazơ?

A. Cacbon đioxit.

B. Nitơ đioxit.

C. Amoniac.

D. Nitơ monooxit.

Đáp án: C

2. Dãy chất gồm các oxit bazơ:

A. CuO, NO, MgO, CaO.

B. CuO, CaO, MgO, Na₂O.

C. CaO, COv, K₂O, Na2O.

D. K₂O, FeO, P₂O5, Mn₂O₇.

Đáp án: B.

Trên đây là đáp án một số câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 về oxitbazơ, ngoài tài liệu giải hóa 9, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM