Hậu quả lớn nhất của chiến tranh Trịnh - Nguyễn đối với lịch sử dân tộc là gì?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 16/10/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Hậu quả lớn nhất của chiến tranh Trịnh - Nguyễn đối với lịch sử dân tộc là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hậu quả lớn nhất của cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn làm đất nước bị chia cắt thành hai miền Đàng Trong và Đàng Ngoài kéo dài suốt hai thế kỉ.

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chiến tranh Trịnh - Nguyễn diễn ra trong thời gian nào?

Chiến tranh Trịnh - Nguyễn diễn ra từ năm 1627 đến năm 1672. Từ năm 1627 - 1672, họ Trịnh và Họ Nguyễn đánh nhau 7 lần nhưng không phân thắng bại, sau cùng hai bên lấy sông Gianh làm ranh giới phân chia đất nước làm hai Đàng.

Chiến tranh Trịnh - Nguyễn kết thúc với kết quả như thế nào?

Chiến tranh Trịnh - Nguyễn kết thúc với kết quả là hai bên không phân thắng bại, lấy sông Gianh làm ranh giới phân chia đất nước làm hai đàng.

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X