Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của phong trào nông dân Tây Sơn là gì?

18/11/2020 62

Câu Hỏi:
Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của phong trào nông dân Tây Sơn là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Quang Trung mất, Quang Toản đối vua nhưng không đủ năng lực để lãnh đạo đất nước, trong khi đó nội bộ Tây Sơn chia rẽ, mâu thuẫn người càng gay gắt. Vì thế trước sự tấn công của Nguyễn Ánh, Tây Sơn thất bại, triều Tây Sơn chấm dứt.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X