Tác giả của cuốn Phủ biên tạp lục là ai?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tác giả của cuốn Phủ biên tạp lục là ai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tác giả của cuốn Phủ biên tạp lục - công trình sử học - địa chí về vùng đất Đàng Trong dưới thời các Chúa Nguyễn rất có giá trị là Lê Quý Đôn.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X