Chế độ phong kiến tập quyền trên cả nước được khôi phục dưới thời Nguyễn có ý

18/11/2020 97

Câu Hỏi:
Chế độ phong kiến tập quyền trên cả nước được khôi phục dưới thời Nguyễn có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Sự khôi phục chế độ phong kiến tập quyền trên cả nước của nhà Nguyễn tức là quá trình xây dựng một bộ máy nhà nước hoàn chỉnh từ trung ương đến địa phương trên lãnh thổ rộng lớn từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau => hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X