Trắc nghiệm Sinh 7 bài 63: Ôn tập

Đề trắc nghiệm Sinh 7 bài 63 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững nội dung kiến thức bài Bài 59: Ôn tập

Câu 1. Động vật có ở khắp mọi nơi là do:
Câu 2. Trùng roi khác thực vật ở những điểm nào?
Câu 3. Trùng giày lấy thức ăn nhờ
Câu 4. Cơ thể của động vật nguyên sinh có đặc điểm chung là
Câu 5. Nhóm động vật nguyên sinh nào sau đây sống kí sinh
Câu 6. Cơ thể thủy tức có kiểu đối xứng nào
Câu 7. Sứa tự vệ nhờ
Câu 8. Cơ thể ruột khoang
Câu 9. Đặc điểm của sán lá gan thích nghi với sống kí sinh là
Câu 10. Ngành giun dẹp cơ thể
Câu 11. Đặc điểm chung của ngành giun tròn là
Câu 12. Vì sao mưa nhiều, giun đất lại chui lên mặt đất?
Câu 13. Giun đốt mang lại lợi ích gì cho con người
Câu 14. Trai di chuyển được là nhờ
Câu 15. Thân mềm có tập tính phong phú là do
Câu 16. Ngành thân mềm có đặc điểm chung là
Câu 17. Cơ quan nào làm nhiệm vụ che chở bảo vệ cơ thể tôm
Câu 18. Loài giáp xác nào mang lại thực phẩm cho con người
Câu 19. Nhện bắt mồi và tự vệ được là nhờ có
Câu 20. Hoạt động cung cấp ôxi và thức ăn cho các tế bào và các cơ quan của châu chấu là do
Câu 21. Loài sâu bọ nào có hại cho đời sống con người
Câu 22. Nhờ đâu mà Chân khớp đa dạng về cấu tạo cơ thể
Câu 23. Những đặc điểm nào của cá giúp nó thích nghi với đời sống dưới nước
Câu 24. Ếch đồng là động vật
Câu 25. Khi nói về đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư, phát biểu nào sau đây là sai:
Câu 26. Lưỡng cư có vai trò
Câu 27. Các đặc điểm cấu tạo của thằn lằn thích nghi với đời sống trên cạn
Câu 28. Tim thằn lằn có mấy ngăn
Câu 29. Đặc điểm nhận biết bộ Cá sấu là
Câu 30. Chi trước của chim
Câu 31. Hệ tuần hoàn của chim có đặc điểm
Câu 32. Lợi ích của chim là
Câu 33. Đặc điểm cơ thể nào của thỏ tiến hóa hơn so với ở thằn lằn?
Câu 34. Đặc điểm cơ thể của dơi thích nghi với bay lượn là
Câu 35. Đặc điểm răng của bộ Ăn sâu bọ phù hợp ăn sâu bọ là
Câu 36. Đặc điểm của Bộ Linh trưởng là
Câu 37. Nhờ có khả năng di chuyển mà động vật có thể
Câu 38. Phát biểu nào sau đây về giới tính của động vật là đúng?
Câu 39. Lớp động vật nào tiến hóa nhất trong giới động vật
Câu 40. Sự đa dạng loài được thể hiện ở

đáp án Trắc nghiệm Sinh 7 bài 63: Ôn tập

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 21D
Câu 2ACâu 22B
Câu 3CCâu 23D
Câu 4ACâu 24A
Câu 5DCâu 25A
Câu 6BCâu 26D
Câu 7CCâu 27D
Câu 8ACâu 28C
Câu 9CCâu 29D
Câu 10BCâu 30B
Câu 11DCâu 31D
Câu 12ACâu 32D
Câu 13DCâu 33B
Câu 14DCâu 34A
Câu 15CCâu 35A
Câu 16DCâu 36D
Câu 17BCâu 37D
Câu 18CCâu 38C
Câu 19BCâu 39A
Câu 20BCâu 40D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X