Hoạt động cung cấp ôxi và thức ăn cho các tế bào và các cơ quan của châu chấu là

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Hoạt động cung cấp ôxi và thức ăn cho các tế bào và các cơ quan của châu chấu là do

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X