Trùng giày lấy thức ăn nhờ

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 22/09/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trùng giày lấy thức ăn nhờ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Quá trình tiêu hóa ở trùng giày là

Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ...) được lông bơi dồn về lỗ miệng. Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa. Sau đó không bào tiêu hóa rời hầu di chuyển trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định. Enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh. Chất .....

Tiêu hóa thức ăn ở trùng giày nhờ

Trùng giày tiêu hóa thức ăn nhờ enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh.

Điều nào sau đây KHÔNG phải điểm giống nhau của trùng biến hình và trùng giày

Số lượng nhân của trùng biến hình và trùng giày là khác nhau. Trong khi trùng biến hình chỉ có 1 nhân lớn, thì trùng giày có tới 2 nhân: 1 nhân lớn và 1 nhân nhỏ

Hình thức sinh sản ở trùng giày là

Trùng giày có 2 cách sinh sản là sinh sản vô tính phân đôi theo chiều ngang và sinh sản hữu tính hay còn gọi là tiếp hợp.

Trong các đặc điểm nào dưới đây có cả ở trùng giày, trùng roi và trùng biến hình?

Đặc điểm có cả ở trùng giày, trùng roi và trùng biến hình: Cơ thể có cấu tạo đơn bào.

Sự khác nhau về nhân của trùng giày và trùng biến hình là

trùng biến hình có 1 nhân, trùng giày có 2 nhân.

Trùng giày lấy thức ăn nhờ

Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ...) được lông bơi dồn về lỗ miệng.

Hình dạng của trùng giày là:

Trùng giày có hình khối như chiếc giày

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X