Trắc nghiệm Sinh 7 bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)

Đề trắc nghiệm Sinh 7 bài 58 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững nội dung kiến thức bài Đa dạng sinh học (tiếp theo)

Câu 1. Số loài động vật ở ... cao hơn hẳn so với tất cả những môi trường địa lí khác trên Trái Đất.
Câu 2. Tại sao trên đồng ruộng đồng bằng miền Bắc Việt Nam có thể bắt gặp 7 loài rắn cùng chung sống với nhau mà không hề cạnh tranh với nhau?
Câu 3. Thức ăn của rắn giun là
Câu 4. Tài nguyên động vật được sử dụng trong sản xuất công nghiệp là
Câu 5. Đặc điểm nào KHÔNG phải là lợi ích của nguồn tài nguyên động vật?
Câu 6. Đặc điểm nào dưới đây có ở rắn hổ mang?
Câu 7. Loài rắn nào là loài có ích cho con người
Câu 8. Rắn ráo sống trong môi trường nào?
Câu 9. Đâu là nguyên nhân chính gây nên sự diệt vong của các loài động thực vật?
Câu 10. Các hoạt động của con người làm giảm sút độ đa dạng sinh học là
Câu 11. Đặc điểm nào dưới đây có ở rắn nước?
Câu 12. Tại sao trên đồng ruộng ở đồng bằng miền Bắc Việt Nam có 7 loại rắn sống chung mà không cạnh tranh nhau?
Câu 13. Trong các nguyên nhân sau, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của nhiều loài động thực vật hiện nay?
Câu 14. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 7 bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 8D
Câu 2DCâu 9D
Câu 3CCâu 10D
Câu 4DCâu 11B
Câu 5ACâu 12D
Câu 6DCâu 13A
Câu 7BCâu 14C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X