Trắc nghiệm Sinh 7 bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học

Đề trắc nghiệm Sinh 7 bài 59 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững nội dung kiến thức bài Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học

Câu 1. Đâu là biện pháp đấu tranh sinh học
Câu 2. Nhóm loài nào gồm các thiên địch diệt sâu bọ?
Câu 3. Mèo rừng và cú vọ diệt loài sinh vật có hại nào?
Câu 4. Thiên địch diệt sâu bọ, cua, ốc mang vật chủ trung gian là
Câu 5. Loài nào là thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng của sâu hại?
Câu 6. Vi khuẩn nào gây bệnh truyền nhiễm cho thỏ gây hại?
Câu 7. Loài nào cần làm vô sinh để diệt
Câu 8. Chim sẻ gây ảnh hưởng gì với nông nghiệp ? 
Câu 9. Mục đích của các biện pháp đấu tranh sinh học được sử dụng là:
Câu 10. Nước ta đã áp dụng các biện pháp đấu tranh sinh học nào ?
Câu 11. Những ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học là gì ? 1. Sử dụng đấu tranh sinh học mang lại hiệu quả, tiêu diệt được những loài sinh vật có hại. 2. Sử dụng đấu tranh sinh học tiêu diệt được những loài sinh vật có hại, nhưng không gây ô nhiễm môi trường. 3. Sử dụng đấu tranh sinh học rẻ tiền và dễ thực hiện.4. Tiêu diệt được những loài sinh vật có hại, nhưng gây ô nhiễm môi trường
Câu 12. Những hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học là gì ?
Câu 13. Nạn chuột xuất hiện phá hại đồng ruộng mùa màng là sự cố về đấu tranh sinh học và do nguyên nhân nào?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 7 bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 8C
Câu 2ACâu 9B
Câu 3BCâu 10B
Câu 4CCâu 11B
Câu 5CCâu 12D
Câu 6DCâu 13B
Câu 7B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X