Trắc nghiệm Sinh 7 bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học

Đề trắc nghiệm Sinh 7 bài 59 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững nội dung kiến thức bài Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học

Câu 1. Đâu là biện pháp đấu tranh sinh học

A. Sử dụng thiên địch

B. Gây bệnh truyền nhiễm ở động vật gây hai

C. Gây vô sinh ở động vật gây hại

D. Tất cả những biện pháp trên đúng

Câu 2. Nhóm loài nào gồm các thiên địch diệt sâu bọ?

A. Thằn lằn, cá đuôi cờ, cóc, sáo

B. Thằn lằn, cắt, cú, mèo rừng

C. Cá đuôi cờ, cóc, sáo, cú

D. Cóc, cú, mèo rừng, cắt

Câu 4. Thiên địch diệt sâu bọ, cua, ốc mang vật chủ trung gian là

A. Rắn sọc dưa

B. Kiến

C. Gia cầm

D. Ong mắt đỏ

Câu 6. Vi khuẩn nào gây bệnh truyền nhiễm cho thỏ gây hại?

A. Vi khuẩn E coli

B. Vi khuẩn Myoma

C. Vi khuẩn Calixi

D. Cả vi khuẩn Myoma và vi khuẩn Calixi

Câu 7. Loài nào cần làm vô sinh để diệt

A. Muỗi

B. Ruồi

C. Ong mắt đỏ

D. Sâu xám

Câu 8. Chim sẻ gây ảnh hưởng gì với nông nghiệp ? 

A. Là loài có ích

B. Là loài gây hại

C. Vừa có ích, vừa gây hại

D. Không có ảnh hưởng gì đến nông nghiệp

Câu 9. Mục đích của các biện pháp đấu tranh sinh học được sử dụng là:

A. Tiêu diệt tận gốc sinh vật gây hại.

B. Hạn chế tác động của sinh vật gây hại.

C. Gây bệnh cho các sinh vật gây hại.

D. Cả ba mục đích trên.

Câu 10. Nước ta đã áp dụng các biện pháp đấu tranh sinh học nào ?

A. Dùng thuốc trừ sâu.

B. Dùng thuốc vi sinh và nuôi thả ong mắt đỏ.

C. Nhập nội sâu bọ có ích từ nước ngoài.

D. Cấm săn bắt các loài ếch, nhái, rắn và chim.

Câu 12. Những hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học là gì ?

A. Nhiều loài thiên địch được di nhập, do không quen với khí hậu địa phương nên phát triển kém.

B. Thiên địch không tiêu diệt triệt để sinh vật gây hại mà chỉ kìm hãm sự phát triển của chúng.

C. Sự tiêu diệt loài sinh vật có hại này tạo điều kiện cho loài sinh vật khác phát triển.

D. Tất cả đều đúng

Câu 13. Nạn chuột xuất hiện phá hại đồng ruộng mùa màng là sự cố về đấu tranh sinh học và do nguyên nhân nào?

A. Do thiếu thuốc chuột

B. Do mèo bị bắt làm thực phẩm

C. Do chim cú mèo diều hâu bị săn bắn

D. Do rắn bị bắt làm đặc sản

đáp án Trắc nghiệm Sinh 7 bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 8C
Câu 2ACâu 9B
Câu 3BCâu 10B
Câu 4CCâu 11B
Câu 5CCâu 12D
Câu 6DCâu 13B
Câu 7B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X