Trắc nghiệm Sinh 7 bài 60: Động vật quý hiếm

Đề trắc nghiệm Sinh 7 bài 60 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững nội dung kiến thức bài Bài 59: Động vật quý hiếm

Câu 1. Thế nào là động vật quý hiếm?
Câu 2. Động vật nào có số lượng cá thể giảm ... được xếp vào cấp độ rất nguy cấp (CR); giảm ... thì được xếp vào cấp độ nguy cấp (EN) ; giảm sút ... thì được xếp ở cấp độ sẽ nguy cấp (VU).
Câu 3. Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về
Câu 4. Động vật quý hiếm nào đang ở cấp độ đe dọa tuyệt chủng rất nguy cấp
Câu 5. Rùa núi vàng đang bị đe dọa tuyệt chủng cấp độ
Câu 6. Khỉ vàng có giá trị
Câu 7. Những động vật có độ đe dọa tuyệt chủng sẽ nguy cấp là
Câu 8. Loài nào có giá trị dược liệu chữa bệnh hen suyễn và tăng sinh lực
Câu 9. Động vật nào được dùng chế tạo nước hoa
Câu 10. Rùa núi vàng có giá trị
Câu 11. Đặc điểm của động vật rất nguy cấp
Câu 12. Đặc điểm của động vật sẽ nguy cấp
Câu 13. Đặc điểm của động vật ít nguy cấp
Câu 14. Để bảo vệ động vật quý hiếm cần

đáp án Trắc nghiệm Sinh 7 bài 60: Động vật quý hiếm

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 8D
Câu 2BCâu 9D
Câu 3DCâu 10A
Câu 4ACâu 11A
Câu 5BCâu 12C
Câu 6ACâu 13A
Câu 7CCâu 14D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X