Trắc nghiệm Sinh 7 bài 60: Động vật quý hiếm

Đề trắc nghiệm Sinh 7 bài 60 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững nội dung kiến thức bài Bài 59: Động vật quý hiếm

Câu 1. Thế nào là động vật quý hiếm?

A. Là những động vật có giá trị về thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghiệp, làm cảnh, xuất khẩu.

B. Là những động vật sống trong thiên nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây đang có dấu hiệu giảm sút.

C. Là những động vật có giá trị

D. Là những động vật được nuôi trong sở thú

Câu 3. Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về

A. Thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ

B. Nguyên liệu công nghệ

C. Khoa học, xuất khẩu

D. Tất cả các ý trên đúng

Câu 5. Rùa núi vàng đang bị đe dọa tuyệt chủng cấp độ

A. Rất nguy cấp

B. Nguy cấp

C. Sẽ nguy cấp

D. Ít nguy cấp

Câu 6. Khỉ vàng có giá trị

A. Là động vật trong thí nghiệm khoa học

B. Làm cảnh

C. Làm thực phẩm

D. Làm thuốc và nước hoa

Câu 7. Những động vật có độ đe dọa tuyệt chủng sẽ nguy cấp là

A. ốc xà cừ, hươu xạ

B. tôm hùm, rùa núi vàng

C. cà cuống, cá ngựa gai

D. khỉ vàng, gà lôi trắng

Câu 9. Động vật nào được dùng chế tạo nước hoa

A. tôm hùm

B. gà lôi

C. khỉ vàng

D. hươu xạ

Câu 10. Rùa núi vàng có giá trị

A. Thẩm mĩ, dược liệu

B. Giá trị thực phẩm

C. Vật liệu trong thủ công nghiệp

D. Là động vật thí nghiệm

Câu 11. Đặc điểm của động vật rất nguy cấp

A. Số lượng cá thể giảm 80%

B. Số lượng cá thể giảm 50%

C. Số lượng cá thể giảm 20%

D. Loài động vật quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn

Câu 12. Đặc điểm của động vật sẽ nguy cấp

A. Số lượng cá thể giảm 80%

B. Số lượng cá thể giảm 50%

C. Số lượng cá thể giảm 20%

D. Loài động vật quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn

Câu 13. Đặc điểm của động vật ít nguy cấp

A. Loài động vật quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn

B. Số lượng cá thể giảm 20%

C. Số lượng cá thể giảm 80%

D. Số lượng cá thể giảm 50%

Câu 14. Để bảo vệ động vật quý hiếm cần

A. Bảo vệ môi trường sống của động vật quý hiếm

B. Cấm săn bắn, buôn bán trái phép

C. Đẩy mạnh chăn nuôi và xây dựng các khu dự trữ thiên nhiên

D. Tất cả các biện pháp trên

đáp án Trắc nghiệm Sinh 7 bài 60: Động vật quý hiếm

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 8D
Câu 2BCâu 9D
Câu 3DCâu 10A
Câu 4ACâu 11A
Câu 5BCâu 12C
Câu 6ACâu 13A
Câu 7CCâu 14D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X