Ngành thân mềm có đặc điểm chung là

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 14/11/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Ngành thân mềm có đặc điểm chung là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ngành thân mềm có đặc điểm chung là: Thân mềm, cơ thể không phân đốt, có vỏ đá vôi, có khoang áo, hệ tiêu hóa phân hóa.

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Những đại diện nào sau đây thuộc ngành Thân mềm?

Những đại diện sau đây thuộc ngành Thân mềm là bạch tuộc, ốc sên, sò.Ngành Thân mềm có số loài rất lớn (khoảng 70 nghìn loài) lại đa dạng và rất mong phú ở vùng nhiệt đới. Chúng sống ở biển, sông, suối, ao, hồ và nước lợ. Với số lớn sống trên cạn, số nhỏ chuyển sang lối sống chui rúc, đục ruỗng các vỏ của tàu thuyền (con hà).

Phát biểu nào sau đây về ngành Thân mềm là sai?

Phát biểu sau đây về ngành Thân mềm là sai: Không có khoang áo.

Ngành Thân mềm có bao nhiêu loài

Ngành Thân mềm có số loài rất lớn, khoảng 70 nghìn loài lại đa dạng và rất phong phú ở vùng nhiệt đới.

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X