Đặc điểm chung của ngành giun tròn là

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 24/08/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Đặc điểm chung của ngành giun tròn là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Tập hợp nào sau đây gồm các đại diện của ngành Giun tròn?

Tập hợp gồm các đại diện của ngành Giun tròn là: Giun kim, giun đũa

Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của các giun tròn?

Đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của các giun tròn là ruột phân nhánh

Đặc điểm nào sau đây không có ở các đại diện của ngành Giun tròn?

Đặc điểm không có ở các đại diện của ngành Giun tròn đó là cơ thể phân biệt đầu - đuôi, lưng - bụng.

Vai trò của lớp cuticun đối với giun tròn là

Vai trò của lớp cuticun đối với giun tròn là bảo vệ giun tròn khỏi sự tiêu huỷ của các dịch tiêu hoá, phù hợp với điều kiện sống ký sinh

Đặc điểm chung của ngành giun tròn là

Tất cả đáp án trên đúng

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X