Sứa tự vệ nhờ

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Sứa tự vệ nhờ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Sứa cơ thể có hình dù, có nhiều xúc tu có nọc để làm tê liệt con mồi.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X