Trắc nghiệm Sinh 7 bài 57: Đa dạng sinh học

Đề trắc nghiệm Sinh 7 bài 57 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững nội dung kiến thức bài Đa dạng sinh học

Câu 1. Sự đa dạng loài được thể hiện ở
Câu 2. Số loài động vật trên Trái Đất là
Câu 3. Môi trường nào có đa dạng sinh học lớn nhất
Câu 4. Động vật nào thích nghi với đời sống ở môi trường hoang mạc đới nóng
Câu 5. Chim cánh cụt có lớp mỡ dưới da rất dày để làm gì?
Câu 6. Đặc điểm nào thường gặp ở động vật đới lạnh
Câu 7. Đặc điểm của lạc đà thích nghi với môi trường hoang mạc đới nóng là
Câu 8. Đặc điểm nào dưới đây KHÔNG có ở các động vật đới nóng
Câu 9. Hiện tượng ngủ đông của động vật đới lạnh có ý nghĩa gì
Câu 10. Rắn sa mạc có đặc điểm gì để thích nghi với môi trường hoang mạc đới nóng?
Câu 11. Tiêu chí nào dưới đây biểu thị sự đa dạng sinh học?
Câu 12. Lớp mỡ rất dày ở chim cánh cụt có vai trò gì?
Câu 13. Đặc điểm nào sau đây thường gặp ở động vật sống ở môi trường đới lạnh?
Câu 14. Hiện tượng ngủ đông của động vật đới lạnh có ý nghĩ gì?
Câu 15. Đặc điểm nào dưới đây không có ở các động vật đới nóng?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 7 bài 57: Đa dạng sinh học

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 9C
Câu 2BCâu 10D
Câu 3CCâu 11C
Câu 4ACâu 12D
Câu 5DCâu 13B
Câu 6BCâu 14A
Câu 7DCâu 15B
Câu 8C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X