Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự phụ thuộc nhiệt độ sôi của chất lỏng

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự phụ thuộc nhiệt độ sôi của chất lỏng vào độ cao so với mặt nước biển?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Càng lên cao nhiệt độ sôi càng giảm
⇒ Đáp án A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X