Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng khi nói về sự sôi?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng khi nói về sự sôi?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước không thay đổi
⇒ Đáp án C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X