Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi
⇒ Đáp án D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X