Chọn phát biểu không đúng về nhiệt độ sôi?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chọn phát biểu không đúng về nhiệt độ sôi?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhiệt độ sôi của nước không phải là lớn nhất trong các chất lỏng
⇒ Đáp án D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X