Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 13/06/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào áp suất trên mặt thoáng của chất lỏng. Áp suất trên mặt thoáng càng lớn thì nhiệt độ sôi của chất lỏng càng cao.
⇒ Đáp án A.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X