Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa.... vào

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa.... vào các bọt khí vừa...... trên mặt thoáng.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi vào các bọt khí vừa bay hơi trên mặt thoáng
⇒ Đáp án C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X