Nhược điểm của phương pháp thu hoạch toàn bộ tôm, cá trong áo là:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nhược điểm của phương pháp thu hoạch toàn bộ tôm, cá trong áo là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giải thích: (Nhược điểm của phương pháp thu hoạch toàn bộ tôm, cá trong áo là: Năng suất bị hạn chế - SGK trang 149)

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X