Tôm, cá sau khi nuôi bao lâu thì có thể thu hoạch?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tôm, cá sau khi nuôi bao lâu thì có thể thu hoạch?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giải thích: (Tôm, cá sau khi nuôi 4 - 6 tháng thì có thể thu hoạch - SGK trang 149)

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X