Có mấy phương pháp bảo quản sản phẩm tôm, cá?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Có mấy phương pháp bảo quản sản phẩm tôm, cá?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giải thích: (Có 3 phương pháp bảo quản sản phẩm tôm, cá gồm:
- Ướp muối
- Làm khô
- Làm lạnh - SGK trang 150)

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X