Sản phẩm nào dưới đây được chế biến bằng phương pháp công nghiệp?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Sản phẩm nào dưới đây được chế biến bằng phương pháp công nghiệp?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giải thích: (Sản phẩm được chế biến bằng phương pháp công nghiệp là: Cá hộp)

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X