Cá để ở nhiệt độ từ 2 - 8 ⁰C có thể giữ được trong:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 23/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Cá để ở nhiệt độ từ 2 - 8 ⁰C có thể giữ được trong:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giải thích: (Cá để ở nhiệt độ từ 2 - 8 ⁰C có thể giữ được trong 3 ngày - SGK trang 150)

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X