Tôm sú, tôm càng xanh đạt chuẩn thực phẩm nặng:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tôm sú, tôm càng xanh đạt chuẩn thực phẩm nặng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giải thích: (Tôm sú, tôm càng xanh đạt chuẩn thực phẩm nặng: 0,03 - 0,075 kg/con - SGK trang 149)

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X