Việc đảm bảo chất lượng điện năng được thể hiện ở mấy chỉ tiêu?

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Việc đảm bảo chất lượng điện năng được thể hiện ở mấy chỉ tiêu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Việc đảm bảo chất lượng điện năng được thể hiện ở 2 chỉ tiêu.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X