Chỉ tiêu điện áp cho phép dao động quanh giá trị định mức:

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chỉ tiêu điện áp cho phép dao động quanh giá trị định mức:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chỉ tiêu điện áp cho phép dao động quanh giá trị định mức ± 5%

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X